www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


'U rijttu

 

Su' cundndu, su' filci!

Sugnu patri di 'nu fgghju

chi no ssendi e mangu dici:

ju bellu cchj 'i 'nu gigghju.

Io n" pozzu mandenri

c fui sembri povarju.

No ssu' cosi di cridri,

mo' 'sta vita cchj non rju.

Io lavuru no ndi trovu,

abbussvi a tutt"i porti

a quarcnu mu cummvu:

no mmi dassa 'a mala sorti!

Pemmu pozzu fatigri,

mi vriggnu pemm"u dicu,

io pagi puru dinri

a zzi' 'Ndoni e 'mari Micu.

Jvi puru pemmu parru

cu Ministri e Senaturi:

comu fussi 'nu sigarru,

chisti 'randi 'mbrosatri,

mi fumru a 'na volta.

Mo' 'na cosa volara:

chista vita tandu 'ngrata

o cchj prestu 'u finara!

'Nd'a 'na rcchji mi ndinnru,

ca si vgghju mu lavuru

ed avri assai dinru,

hju m'haju 'u cori duru,

nommu penzu cchj all'anri

e mu parru c"u mafiusu,

pecch doppu dui o tri uri

io sara di sutta... susu.

Chistu a mmia non fa' piacri

e mu sugnu sembri onestu

no mmi resta ca partri,

quandu prima e lestu lestu.

Haju 'i fari l'emigrandi

mu mandgnu la famgghja:

megghju ssari viandndi

e no omu di cangghja.

L'onest io non m"a vindu!

Vaju, si, erramijndu,

per restu sembri lindu:

chistu sulu lu mio vandu!

A mugghjrima salutu,

a Ciccizzu poi m'abbrazzu,

paisi dassu tuttu,

chistu a mmia mi resta 'u fazzu.

*

'u rijttu = il rifiuto, il derelitto

dici = parla

rju = reggo, resisto, supporto

'zzi 'Ndoni e 'mbari Micu = faccendieri e procacciatori d'illusioni che proliferano dovunque, abusando della semplicit di quelle persone che a loro si rivolgono per chiedere aiuti e favori

'mbrosatri = imbroglioni

a 'na volta = d'un sol colpo

mi 'ndinnru = mi hanno confidato, sussurrato

erramijndu = errando

lindu = onesto, puro

fatigri = lavorare

'u finara = che possa avere termine

di sutta...susu = letteralmente: di sotto...sopra; cio le cose si potrebbero capovolgere di colpo

omu di cangghja = uomo vacuo, senza valore

 

 

2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.