www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


Madonna mia bella!

 

Madonna mia bella,

di subbr'a a 'sti Celi

di sòrima Tella

proteggi a Pascali.

D"i Celi sî stella,

d"i peni sî meli,

o Matri di Dio,

ti pregu pur'io.

É 'n'omu di cori,

è 'n'omu di fedi,

no ffallu mu mori,

m'affèrrangi 'i pedi.

Allarga 'stu cori

c'hai pemmu cungèdi,

Madonna, 'sta grazzia...

e 'st'anima sazzia.

Pascali è malatu,

malatu di bruttu,

si voi è sarbàtu,

sarbàtu di tuttu

e doppu, rinatu,

cu ttia io mi suttu.

Ricòrdati 'i mia,

o Vergin Maria.

O Vergini Sanda,

a ttia ti pregàmu

cu fedi ch'è tanda.

Nui nendi ti damu,

ma l'anima canda

stringiùta a 'stu 'rramu

di grandi speranza:

'stu mali tu ammànza!

O Matri Divina,

chi tuttu perduna,

'nd"a testa rocìna

di ogni perzùna,

di sira e matina,

cu varia fortuna,

'na sula preghèra:

fai tu d'armiggèra!

*

sòrima = mia sorella

ammànza = addomestica, guarisci

rocìna = gira, rotea

d'armiggèra = da sostegno, protezione.

© 2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.