www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


L'omu di pÓgghja

 

Di quandu 'ng'esti 'u mundu

sapýmu tutti quandi

ca ng'esti l'omu furbu

e ng'Ŕ l'omu 'gnorandi.

╩ posti di cumandu,

si vai guardÓndu bonu,

ng'Ŕ sembri l'omu 'i pÓgghja

piazzÓtu supr"˘ tronu.

Basta mu sa' lejýri,

basta mu sa' firmari

e chistu gran cazzuni

po' puru cumandÓri.

Ma ýju Ŕ 'ndirizzÓtu

comu 'nu povar'omu,

pecchý non havi ossu:

Ŕ pŔju si 'nu sdomiu.

Assai cchj¨ di 'nu pupu

Ŕ sembri cumandÓtu

e non s'acc˛rgi 'i nendi

'stu p˛varu 'mbranÓtu.

Comu 'na pecurŔja

s'agg¨ja lu lind¨ni:

non havi nerbat¨ra

'stu  p˛varu minghj¨ni.

Si manga 'u prutett¨ri

non sapi 'u faci nendi

e parra... parra e parra,

m'ad'ýju n¨ju 'u sendi.

Datu ca sugnu 'i pagghja,

facýmu 'nu fasci¨ni:

di tutta 'st'erba sicca

facýmu 'nu foc¨ni,

*

'ndirizzÓtu = manovrato

sdomiu = imbecille, deforme nell'intelletto

pupu = marionetta

'mbranÓtu = impacciato, goffo

s'agg¨ja = si piega, si curva

nerbat¨ra = nervi, muscoli

minghj¨ni = fesso

fasci¨ni = grosso fascio

 

ę 2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.