www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


P˛vari nui!

P˛vari nui chi simu divendÓti!

'Na massa d'omanŔji e di crastÓti.

La dignitÓ la gendi la perdýru,

'a vucca a tutti quandi ndi cusýru.

L'Ónima avýmu com'a 'nu carb¨ni,

tingi¨ti simu cchj¨ di 'nu tizz¨ni.

Tuttu oramÓi si staci rivotÓndu

'nd'a chistu mundu chi si sta cangiÓndu.

Si sendi sulamendi assai ragghjÓri,

'i fissa e li cazz¨ni su' 'nu mari.

Si parra 'i libertÓ e democrazzýa,

ma 'beci Ŕ tuttu e sulu porcherýa.

'I Sindachi e 'i Ministri sugnu bravi,

ma simu riduci¨ti comu schiavi.

Aiutu! Aiutu!...a cu' 'ngi lu dicýmu?

'A speranza ndi fýciar''u perdýmu,

a cu' avýmu votÓri no ssapýmu,

perci˛ li mani avým''u ndi stringýmu.

Com'a 'na rota avýmu di girÓri,

pecchý 'sti cosi avýmu di cangiÓri.

No jjÓmu appressu a chisti gran cazz¨ni,

mustrÓmungi cu' simu a 'sti lind¨ni.

*

ragghjÓri = ragliare, parlare senza operare

lind¨ni = rondoni (persone che girano tutt'intorno senza meta, come i rondoni).

ę 2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.