www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


'A speranza

 

Pe' nommu staci sulu nescu l'omu,

ma pemmu staci sebri 'n cumbagna

cu tanda, tanda gioia ed allegria

e dind"a 'Societ' mu staci 'nzumu.

Ma chista 'Societ' curma 'i latri:

di furbi e disonesti 'a cumbagna,

chistu mi 'nzgna la sperienza mia

e tutti li cunzgghji 'i mamma e patri.

Ma chistu non tuttu pessimismu:

pecch 'nd"a testa ng'esti la speranza

mu cngia di 'stu mundu 'a mal'usnza

pemmu si vidi umbrsu e cu cinismu.

Ognunu la speranza sembri teni

ca 'stu mundu pot'ssari cchj bonu

e chistu cerca comu grandi donu

aspettandu lu jrnu chi mai veni.

*

'nzmu = a galla

curma = colma

'nzigna = insegna

cunzgghji = consigli

2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.