www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


Moru 'n'acju

 

Sugn'ottnni ch'ormi ti ndi jsti

e par'ajri.

Ndi dasssti cu affnni e cu peni,

o fraticju!

Ma ricrda ca mai ndi scordmu,

o galandmu!

C di notti e di jrnu abbrammu

cu gran dolri.

Moru 'n'acju:

suli dassu

tri picciunji.

Cu tandu amuri

'na cuva cadda

s'ava gi fattu:

pe' ll'atru mundu

si ndi volu

dassndu tuttu.

Tutti spinnti

l'abbandunu

'sti picciunji:

ng'era bisognu

di tanda cura,

di tand'affttu

e ver'amri,

forti sustgnu,

di quasi tuttu.

*

jsti = andasti

ajri = ieri

abbrammu = ti desideriamo ardentemente

 

2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.