www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


Frati mio!

 

Ogni ttandu ti penzu, o frati mio!

Ti ndi 'nghjanàsti 'n Celu a 'na ghjugghjàta

e a tutti salutàsti 'nd"a volàta.

Er'assai bonu e onestu, 'u sapi Dio.

Omu cchjù 'ngàmba, o frati, no ccanùsciu.

'Na fìmmana dassàsti 'mbamigghjàta,

'na casa mutulàta e scumbinàta...

e ti ndi jìsti senza fari scrùsciu.

Prega pe' nnui, o Pinu, 'nd'a 'sti Celi,

cà nui pe' ttia pregàmu 'nd'a 'sta terra

fin quandu dind"a vucca arriva 'u feli,

finu chi Dio no bboli 'u ndi suttèrra.

Fusti pe' nnui cchjù duci di lu meli,

aspetta e puru nui dassàm"a terra.

*

'nghjanàsti = salisti

ghjugghjàta = soffio

'mbamigghjàta = gravata dalla famiglia

mutulàta = mutilata

scumbinàta = rovinata

scrùsciu = rumore (in silenzio)

feli = l'amaro in bocca

© 2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.