www.pizzocalabro.it di Giuseppe Pagnotta

ORLANDO ACCETTA

SCRITTORE, POETA E GIORNALISTA

 


L'Omu 'i mmerda

 

Voi 'u sai cu' l'omu 'i mmerda?

Ngi teni veramndi?

Statti 'nu pocu attndu

e bonu arrcchja e sendi.

n''omu senza nerbu

chi pari pisci mola

e comu canna vendu

o pju d"i lanzla

senza decru e anri

sbatti di cc e di j,

senza pemm'havi scornu,

'stu scemu di Jogh.

Di sira e di matna

allcca senza posa,

s'aggja 'u pecurni

m'ottni 'ngna cosa.

'Na carica 'mbortndi?

'Nu postu di rispettu

oppuru di cumandu?

Ngi'u dannu a 'stu rijttu.

senza dignit,

perdu tuttu 'u ritgnu,

'a facci l'havi tosta,

'n'omu 'i mmerda... e 'ndegnu.

Pari 'nu galandmu,

per non ha sustnza,

pgghja pe' fissa... fissa:

d'ji la curpnza.

certu! Si capsci!

'A curpa 'i l'omu 'i nendi,

di l'omu cacarja,

tnilu forti a mmendi,

ngi spetta tutta quanda

a cu' ngi duna strata

senza 'nu pocu 'u penza,

senza m' meritta.

Eppi ndi lamendmu

ca 'i cosi vannu mali,

ca 'ngiru scatafsciu

e nendi ng' chi vali.

Volmu 'u cngia tuttu...

Volmu 'u migliormu...

Ma comu po' abbenri

si 'u strunzu poi votmu?

Si voi mu cngia 'u mundu

non hai mu ti lamndi

comu 'nu babbasni,

ma fa' subitamndi

sulu 'na cosa bbona:

pgghja d"u cessu 'a corda...

trala forti forti...

e chissa gendi 'ngorda

chi faci 'i cazzi soi,

fai 'u vaci sutta-sutta,

finu c'arrva a mmari.

Cu forza spingi... e 'mbutta!

*

attndu ... arrcchja e sendi = ascolta bene, poni molta attenzione

nerbu = senza spina dorsale, senza nervi, femmineo

pisci mola = flaccido come il pesce luna

pju = peggio

lanzla = lenzuola

scornu = vergogna

Jogh = personaggio da favola noto per la sua dabbenaggine

s'aggja = si piega (facci 'nderra e culu all'aru: il massimo della sottomissione)

rijttu = rifiuto, scarto, rigetto

ritgnu =ritegno, riservatezza, decenza, moralit

curpnza = colpa

scatafsciu = caos, confusione

abbenri = avvenire, succedere, verificare

votmu = votiamo (anche in senso metaforico: applaudiamo, inneggiamo, portiamo avanti)

spingi e... 'mbutta = spingi e infila ( rafforzativo)

 

 

2006 Giuseppe Pagnotta Pizzo (VV) Italy

Tutti i diritti riservati

Per una navigazione ottimale si consiglia una risoluzione video di 1024*768

NOTA: Il 21 settembre 2006 il sito www.pizzocalabro.it ha superato  il traguardo storico di un milione di pagine visitate dai web nautici di tutto il mondo.  Un grande traguardo per un grande paese.  Pochi in Calabria possono vantare un tale risultato.       

 Giuseppe Pagnotta

 

 Link: www.pizzocalabro.it,  www.pizzocalabro.com, www.pizzocalabro.eu, www.pizzo.biz, www.fotovideo.calabria.it www.apparizioni.com www.sanfrancescodipaola.biz,  www.murat.it,   www.rinnovamentocarismatico.org webpizzo.altervista.org,  www.studiopagnotta.it,   www.realcalabria.org, www.animecristiane.com, altri siti amici. 

Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro sito Web. I vostri commenti e suggerimenti saranno sempre graditi.